Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sudskitumacbg

Sudski tumac za engleski jezik Beograd

Renomirana agencija Worldwide Translations pored prevođenja na sve svetske jezike takođe nudi i usluge koje pruža sudski tumač za engleski jezik . Pod uslugama sudskog tumača podrazumevaju se overeni prevodi sa srpskog na engleski jezik ili s engleskog na srpski pravne i sudske prirode, zatim prevodi ugovora o saradnji ili izveštaja iz sudskih i privrednih registara uz tumačenje neophodne propratne dokumentacije. Prevedeni dokumenti se klijentima dostavljaju u najkraćem mogućem roku u skladu sa njihovim željama, digitalnim putem ili poštom. Kako se gotovo sve ambasade, kao i veliki broj stranih predstavništava nalazi na teritoriji Beograda, po potrebi sudski tumač agencije prisustvovaće sastancima ili zaključenjima ugovora. Bogato iskustvo i tradicija kvaliteta koju neguje Worlwide Translations tim obezbedio je agenciji ugled o kome na nedvosmislen način svedoči dugačka lista zadovoljnih klijenata.

Broj sudskih tumača za engleski jezik u Srbiji je fiksan. Konkurs za nova mesta raspisuje Ministarsvo pravde na osnovu posebnih procena potreba u određenoj regiji. Stoga se kvaliteti koje jedan tumač mora imati razlikuju od preduslova za običnog prevodioca. Sudski tumač za engleski jezik pored adekvatne diplome mora poznavati pravni sistem Republike Srbije, kao i razlike i sličnosti sa pravnim sistemima zemalja engleskog govornog područja. Pravna struka ne dozvoljava proizvoljnost, već baštini egzaktnost i preciznost, pa je posao sudskog tumača utoliko teži i odgovorniji. Svi sudski tumači agencije Worldwide Translations su sertifikovani eksperti sa višegodišnjim iskustvom. Pored njih, tu su i lektori, redaktori, izvorni govornici, stručni saradnici, kao i eksperti iz pojedninih užih oblasti koje se dodiruju sa pravnom strukom.

Ukoliko Vam je potreban prevod sa pečatom sudskog tumača za engleski jezik ili tražite bilo koju vrstu usmene medijacije, kontaktirajte agenciju Worldwide Translations čije su vrline stručnost, ekspeditivnost i preciznost.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl